Członkowie

LISTA CZŁONKÓW
1.Członek Założyciel - Chomątowska Urszula
2.Członek Założyciel - Dratwińsk Zygmunt
3.Członek Założyciel - Dratwińska Sonia
4.Członek Założyciel - Grzeszczuk Monika
5.Członek Założyciel - Jadczak Dorota
6.Członek Założyciel - Kujawka Justyna
7.Członek Założyciel - Maziewska Agnieszka
8.Członek Założyciel - Niespodziany Jan
9.Członek Założyciel - Pac Marta
10.Członek Założyciel - Sobkowiak Maria
11.Członek Założyciel - Wardak-Sędzicka Hanna
12.Członek Założyciel - Zaleśna Małgorzata
13.Członek Założyciel - Zawiślak Grażyna