drukarka

Działalność

 

                                                                                                                           Gdańsk, dnia 8 lutego 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 2

Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia

Polska Rada Leku Roślinnego”

z siedzibą w Gdańsku

 

w sprawie założenia Stowarzyszenia

Polska Rada Leku Roślinnego” z siedzibą w Gdańsku

 

Zebrani w dniu 8 lutego 2008 r. w Gdańsku oświadczają, iż w oparciu o przepis art. 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach powołują Stowarzyszenie „Polska Rada Leku Roślinnego” z siedzibą w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Zebrania  
   Sekretarz Zebrania