drukarka

Działalność

 

Gdańsk, dnia 8 lutego 2008 r.

 

 

Uchwała nr 5

Zebrania Założycielskiego

(Walnego Zebrania Członków)

Stowarzyszenia

Polska Rada Leku Roślinnego”

z siedzibą w Gdańsku

 

w sprawie ustalenia ilości członków Zarządu oraz wyboru członków Zarządu

 

 

 

Działając na podstawie § 10 ust. 1 a i b w zw. z § 12 ust. 1 Statutu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Polska Rada Leku Roślinnego” z siedzibą w Gdańsku ustanawia pięcioosobowy Zarząd w składzie:

 

 

 

1. Tadeusz Pawełek - Prezes Zarządu

 

2. Renata Ochocka

 

3. Jadwiga Nartowska

 

4. Krzysztof Jędrzejko

 

5. Marek Wesołowski

 

 

 

 

Przewodniczący Zebrania   
  Sekretarz Zebrania