drukarka

Działalność

 

 

Gdańsk, dnia 8 lutego 2008 r.

 

 

 

 

Uchwała nr 6

Zebrania Założycielskiego

(Walnego Zebrania Członków)

Stowarzyszenia

Polska Rada Leku Roślinnego”

z siedzibą w Gdańsku

 

w sprawie ustalenia ilości członków Komisji Rewizyjnej oraz wyboru członków Komisji Rewizyjnej

 

 

 

Działając na podstawie § 10 ust. 1 a i b w zw. z art. 15 ust. 1 Statutu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Polska Rada Leku Roślinnego” z siedzibą w Gdańsku ustanawia trzyosobową Komisję Rewizyjną w składzie:

 

 

 

1. Jerzy Łukasiak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

2. Feliks Gajewski

 

3. Zbigniew Korolkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Zebrania   Sekretarz Zebrania