drukarka

Działalność

 

Gdańsk, dnia 8 lutego 2008 r.

 

 

Uchwała nr 7

Zebrania Założycielskiego

(Walnego Zebrania Członków)

Stowarzyszenia

Polska Rada Leku Roślinnego”

z siedzibą w Gdańsku

 

w sprawie nadania honorowego członkostwa Panu Aleksandrowi Ożarowskiemu

 

 

 

Działając na podstawie art. § 10 ust 1 e w zw. z § 5 ust. 2 Statutu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Polska Rada Leku Roślinnego” z siedzibą w Gdańsku nadaje honorowe członkostwo Panu Aleksandrowi Ożarowskiemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Zebrania  
Sekretarz Zebrania