Aby mieć dostęp do archiwum należy się zalogować

Aktualności

2017-02-23   

Zapewnienie własności przedsiębiorcom (materiał TVP)

Żródło materiału: polonia24.tvp.pl

2017-02-13   

APEL PRLR

APEL O POLITYKĘ LEKOWĄ PAŃSTWA I PRAWO FARMACEUTYCZNE
ZAPEWNIAJĄCE PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM
DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI
WYNIKAJĄCYM Z NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĄZANYCH
Z FUNKCJONOWANIEM RYNKU APTECZNEGO


Polska Rada Leku Roślinnego i uczestnicy konferencji "Nauka - jako antidotum na zagrożenia dla pacjentów oraz dla leczniczego produktu roślinnego" zwracają się do organów i instytucji odpowiedzialnych za rynek apteczny z apelem o skuteczne działania, które doprowadzą do sformułowania Polityki Lekowej Państwa i uchwalenia przez Sejm nowelizacji Prawa Farmaceutycznego. Z wieloletniego monitoringu rynku aptecznego wynika wniosek, że nieprawidłowości i zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów występują głównie jako skutek bezkarnego nieprzestrzegania Prawa Farmaceutycznego i Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia. W celu zapewnienia przestrzegania prawa i dobrych praktyk związanych z rynkiem farmaceutycznym konieczna jest nowelizacja regulacji formalnoprawnych oraz przeprowadzenie efektywnych, skutecznych działań korygujących i profilaktycznych w instytucjach odpowiedzialnych za nadzór, kontrolę i egzekwowanie prawa.


Celowe jest:
- przyznanie farmaceutom wyłącznego prawa do większościowego udziału w aptekach
- egzekwowanie limitu 1% aptek sieciowych
- uregulowanie sprzedaży suplementów diety
- rozszerzenie zakazu reklamy aptek i leków RX o zakaz reklamy leków OTC i suplementów diety
- wycofanie leków ze sprzedaży poza aptecznej
- reorganizacja pracy komisji ds. pogranicza
- przywrócenie w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych listy surowców mogących wchodzić w skład leków lub suplementów diety

Odpowiednia Polityka Lekowa Państwa oraz Prawo farmaceutyczne zapewnią stabilny rozwój krajowego rynku produktów leczniczych, przyczynią się do wzrostu konkurencyjności eksportu polskich leków, wzmocnią rodzinne apteki i przywrócą aptekom właściwą rolę w zaopatrzeniu farmaceutycznym.
Farmaceuci - w poczuciu odpowiedzialności za jakość, skuteczność i bezpieczeństwo - będą etycznie prowadzić opiekę farmaceutyczną jako profesjonalni partnerzy lekarzy i pielęgniarek oraz doradcy pacjenta, który ma konstytucyjne prawo do właściwej opieki zdrowotnej.


Bieżące okoliczności o znaczeniu krytycznym

W związku z odrzuceniem w dniu 25.01.2017 przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną ds. Deregulacji poselskiego projektu nowelizacji Prawa Farmaceutycznego zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne rozpatrzenie możliwości procedowania ww. nowelizacji.

Uzasadnienie:

1. Wydarzenia wokół nowelizacji prawa farmaceutycznego wskazują, że istnieje realne zagrożenie dla suwerenności gospodarki Polski, co przejawia się między innymi w działaniach zmierzających do przejęcia rynku aptecznego, a w konsekwencji całej branży farmaceutycznej obcemu kapitałowi.

Fakty:
"Dziennik Gazeta Prawna" (z 24.01.2017 r.) i inne media (w tym internetowe) wskazują na intensyfikację lobbingu przeciwników zmian w prawie farmaceutycznym. Media zwracają uwagę, że przeciwnicy starają się stworzyć wrażenie naruszenia (poprzez zmiany) unijnych swobód rynkowych i wolnej konkurencji. Argumenty te nie są prawdziwe i powinny być oczywiście zweryfikowane, przy jednoczesnym kontynuowaniu prac nad zmianami prawa farmaceutycznego, które są poważnie uzasadnione, zweryfikowane i zgodne ze społecznymi oczekiwaniami (bezpieczeństwo pacjenta i odpowiedzialny profesjonalizm aptek). Niefortunne wypromowane przez media pojęcia "apteka dla aptekarza" ma mylący skutek. W nowelizacji chodzi o odpowiedzialną aptekę, bliską pacjentom.

2. Selektywne uwzględnienie przez Komisję Nadzwyczajną ds. Deregulacji wniosków jedynie przedstawicieli sieci aptecznych, w tym reprezentujących obcy kapitał świadczy o świadomym dążeniu do monopolizacji rynku aptecznego przez graczy globalnych.

Fakty:
Opisane działania godzą głównie w interesy polskich producentów, dystrybutorów oraz aptekarzy i doprowadzą do niebezpiecznej sytuacji rynkowej analogicznie jak w Norwegii, gdzie funkcjonują obecnie dwie sieci dyktujące warunki. Natomiast apteki indywidualne zostały zlikwidowane.

3. Pozbawienie aptekarzy możliwości rozwoju aptek zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauk farmaceutycznych, wymaganiami dobrej praktyki i etyki zawodowej oraz ekonomicznych warunków do podnoszenia poziomu opieki farmaceutycznej doprowadziło do niebezpiecznego nadużywania leków oraz niekontrolowanego wprowadzania na rynek suplementów diety.

Fakty:
Aptekarze polscy po raz pierwszy zostali skrzywdzeni przez władze komunistyczne w roku 1950 poprzez upaństwowienie aptek. Po raz drugi przez władze postkomunistyczne w roku 2002 poprzez nowelizację Prawa Farmaceutycznego odbierające wyłączność prawa aptekarza do apteki. Należy ubolewać, że władze deklarujące budowę wolnej i silnej IV RP podejmuje działania, które wbrew interesom pacjenta, doprowadzą do zniszczenia polskiego niezależnego rynku aptecznego.

4. Argumenty lobbystów o rzekomym ograniczaniu swobody działalności i prawa własności nie upoważniają organów i instytucji odpowiedzialnych za politykę lekową do stanowienia prawa w sposób naruszający dobro nadrzędne, jakim jest zdrowie publiczne.

Fakty:
Organa ustawodawcze oraz władze państwowe mają obowiązek przestrzegania Konstytucji w zakresie ochrony zdrowia publicznego.

Kraków 31.01.2017

2016-03-15   

Co warto wiedzieć o suplementach diety - poradnik konsumencki

POLSKA RADA LEKU ROŚLINNEGO
w porozumieniu z UOKiK przedstawia poradnik konsumencki:

Poradnik

2009-05-27   

Brak granicy miedzy suplementem a lekiem - Artykuł w Rzeczpospolitej 26 maja 2009

Artykul

2008-10-20   

Nowy, odpowiedni adres!!

Witamy.

Od dzisiaj strona pod nowym, odpowiednim adresem: www.prlr.pl

2008-04-08   

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA POLSKA RADA LEKU ROŚLINNEGO

2008-04-04   

KSZTAŁTOWANIE STATUSU LEKU ROŚLINNEGO I SUPLEMENTU DIETY - MATERIAŁ DO DYSKUSJI