drukarka

Działalność

 

Gdańsk, dnia 8 lutego 2008 r.

 

 

Uchwała nr 1

Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia

Polska Rada Leku Roślinnego”

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 8 lutego 2008 r.

 

w sprawie zatwierdzenia porządku zebrania.

 

Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia „Polska Rada Leku Roślinnego” z siedzibą w Gdańsku przyjmuje następujący porządek zebrania:

 

 1. Przedstawienie przez Przewodniczącego oraz Prezydium Zebrania sytuacji na rynku Leku Roślinnego oraz dyskusja dotycząca okoliczności przemawiających za powołaniem Stowarzyszenia.

 2. Podjęcie uchwały o powołaniu Stowarzyszenia,

 3. Przyjęcie Statutu Stowarzyszenia:

  1. przedstawienie projektu Statutu,

  2. dyskusja, uwagi i wnioski dotyczące projektem Statutu,

  3. głosowanie nad przyjęciem Statutu,

 4. Sporządzenie listy założycieli,

 5. Wybór komitetu założycielskiego:

 1. zgłoszenie kandydatur,

 2. dyskusja nad kandydaturami,

 3. ustalenie ilości członków komitetu założycielskiego,

 4. głosowanie nad wyborem komitetu założycielskiego

 1. Wybór Zarządu Stowarzyszenia:

  1. ustalenie ilości członków Zarządu,

  2. zgłoszenie kandydatur na członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu,

  3. dyskusja nad kandydaturami,

  4. głosowanie nad wyborem Zarządu Stowarzyszenia,

 2. Wybór Komisji Rewizyjnej:

  1. ustalenie ilości członków Komisji Rewizyjnej,

  2. zgłoszenie kandydatur na członków komisji Rewizyjnej,

  3. dyskusja nad kandydaturami,

  4. głosowanie nad wyborem Komisji Rewizyjnej,

 3. Nadanie statusu członka honorowego zgodnie z propozycjami Zarządu.

 4. Wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Zebrania   Sekretarz Zebrania